Allmänna villkor för däckhotell

Dessa villkor gäller i fråga om hjulförvaring mellan er som kund (”Kunden”) och stationen där ni skiftar era hjul (”Stationen”).

Skiftesperioder och förvaringstid.

Skiftesperiod för skifte till sommardäck är 15 mars - 5 maj. Skiftesperiod för skifte till vinterdäck är 15 oktober – 5 december.
Stationen åtar sig att förvara hjulen från inlämning fram till och med den skiftesperiod som infaller först därefter (”Förvaringstiden”).

Stationens ansvar och åtagande.
Under Förvaringstiden säkerställer Stationen att era hjul förvaras tryggt och försäkrat.

Stationen ansvarar dock ej för eventuella repor och skador på fälgar som finns vid inlämnandet.

Mönsterdjup och hjulens skick kontrolleras någon gång under Förvaringstiden och ni meddelas om hjulen har brister.

Stationen meddelar er när det är dags att skifta eller hämta hjul.

Kundens ansvar.

Kunden är skyldig att lämna sina fullständiga och korrekta kontaktuppgifter till Stationen och vid förändrade kontaktuppgifter omedelbart meddela Stationen de nya kontaktuppgifterna.

Om äganderätten till hjulen övergår från Kunden till någon annan, ska Kunden informera Stationen om de ändrade ägarförhållandena och lämna den nya ägarens kontaktuppgifter till Stationen.

Brister Kunden i att informera Stationen enligt ovan ska Stationen hållas fri från ansvar för skada som uppkommer som en följd av Kundens brist.

Detta innebär bland annat att Stationen inte är skyldig att ersätta Kunden för sålda eller kasserade däck i det fall felaktiga kontaktuppgifter gjort att meddelanden från Stationen inte kommit fram till Kunden, vilket i sin tur har inneburit att Kunden har missat att hämta ut sina hjul.

Kunden är skyldig att föra över skyldigheterna och rättigheterna i dessa allmänna villkor och vad som annars avtalats mellan Kunden och Stationen till den nya ägaren om äganderätten till hjulen övergår från Kunden till någon annan.

Utkörning och uthämtning.

Uthämtning och utkörning av hjul görs enbart inom skiftesperioderna och inom landets gränser. Uthämtning görs kostnadsfritt på Stationen vid den tidpunkt Stationen meddelar.

Utkörning mellan däckskiftesperioderna är alltid möjligt med 3-7 dagars leveranstid. Kontakta din lokala station för pris.

Ej uthämtade hjul.

Hämtas hjulen inte ut inom Förvaringstiden har Stationen rätt att i enlighet med Lag (1985:982) om näringsidkares rätt att sälja saker som inte har hämtats sälja eller på annat sätt göra sig av med hjulen.

Klicka här för att begär uthämtning av dina däck