free web stats

Kommentar på uppgifter i Aftonbladet 2018-11-19

Med anledning av att Aftonbladet publicerat artiklar med kritik vill jag göra ytterligare några förtydliganden.

Jag tog över som huvudägare i Däckskiftarna i oktober månad och upplever att vi idag har en väldigt fin verksamhet. Därför är det fruktansvärt att läsa i Aftonbladets artikel att tidigare medarbetare uppger att vi medvetet sålt däck som kunderna inte behöver. Om det verkligen hänt så är det helt oacceptabelt och jag hoppas det nu är historia. Det skall aldrig ske i vår organisation. Jag kommer att följa upp detta noggrant för att få en helhetsbild över situationen för att vidta åtgärder. En kund skall alltid lämna en station nöjd med vår service och våra erbjudanden.

Det har även skrivits i Aftonbladet om kollektivavtal och arbetsmiljön på stationerna.

Vårt Franchisegivarebolag har sedan ett par år redan kollektivavtal via Transportföretagarna och vi är mycket positiva till att alla våra franchisetagare tecknar kollektivavtal. Vi har under hösten haft dialog med Transportarbetareförbundet gällande detta och inväntar just nu datum för förhandling angående ett sådant kollektivavtal som skulle omfatta alla våra franchisetagare.

Nöjda anställda är oerhört viktigt och centralt för vår verksamhet och vi har arbetat en hel del med arbetsmiljöfrågor under sommaren och hösten. Arbetsmiljöverket har också gjort ett flertal inspektioner ute på verkstäderna och dessa har alla blivit godkända. Vi har också anlitat flera konsulter som utbildat våra franchisetagare i dessa frågor och vi har tydliga regler för hur arbetet skall bedrivas. Vi har sedan september infört en ny Arbetsmiljöhandbok för hela kedjan. I september höll vi även en BAM-utbildning (Bättre Arbets Miljö) samt information och utbildning i Arbetsrätt för alla franchisetagare. Detta är bara början och vårt arbete med bättre arbetsmiljö fortsätter framöver.

Vi ser som sagt inga bekymmer alls med att teckna kollektivavtal. Men en viktig fråga vi behöver diskutera med Transportarbetareförbundet är att vi behöver kunna hålla öppet helg- och kvällstid, såsom vi gör idag, eftersom det framför allt är då, efter jobbet, som våra kunder kommer till oss och vill byta sina däck.

Jag har bara varit huvudägare i Däckskiftarna under några månader men har redan satt igång ett stort förändringsarbete. Anledningen är att vi precis som alla företag behöver säkerställa att vi jobbar med kontinuerlig förbättring inom alla områden. Det är också ett av mina prioriterade fokusområden närmaste tiden.

Med vänlig hälsning,
Alexander Yavuz

Publicerad i Press