free web stats

Däckfakta

Svar på några vanliga däckfrågor

Vilket mönsterdjup rekommenderas vinter respektive sommar?

Enligt svensk lag måste mönsterdjupet vara minst 3 millimeter på vintern och 1,6 millimeter på sommaren. Det är dock rekommenderat att byta ut vinterdäcken redan vid 5 millimeter och sommardäcken vid 3 millimeter eftersom köregenskaperna då drastiskt försämras. Vid skifte bör man även ta hänsyn till sin estimerade körsträcka för att beräkna slitaget och byta däck vid behov. Tänk på att däcken är den enda kontakten bilen har med vägen så däcken är bland det viktigaste du har på din bil.

Vilket datum måste man ha bytt till vinterdäck respektive sommardäck?

Man får byta till vinterdäck från och med den 1 oktober och man måste enligt lag ha vinterdäcken på fr.o.m. 1 dec till 31 mars. Sommardäcken måste senast vara monterade 15 april såvida det inte råder vinterväglag. Med vinterväglag menas att det är snö, is, snömodd eller frost på någon del utav vägbanan.

Hur förvarar man däcken rätt?

Däcken ska förvaras mörkt, svalt och torrt. Däck får inte förvaras i träförråd, på vinden eller nära brandfarliga ämnen p.g.a. brandrisken.

Vilket mönsterdjup har ett nytt däck?

Ett nytt sommardäck har beroende på tillverkare ett mönsterdjup på 7-8 millimeter och ett vinterdäck 8-9 millimeter.

Däckens ålder viktig för säkerheten

Däckens ålder bör ej överstiga 5 år. Anledningen är att köregenskaperna kan försämras drastiskt. Ett 5 år gammalt däck kan trots ett bra mönsterdjup ha en bromssträcka ca 30 procent längre än ett nytt däck. Källa: Däcktester utförda av tyska TÜW. Alla äldre däck bör även kontrolleras för torrsprickor och helst sättas upp I balanseringsmaskin för att kunna upptäcka eventuella skador på stommen som inte alltid kan upptäckas med blotta ögat.

Ska jag välja dubbdäck eller friktionsdäck?

Vilket däck du behöver beror på vart, hur och när du kör. Åker du mycket motorväg och mest stadskörning så är friktionsdäck att föredra. Friktionsdäck gör sig bäst på pudersnö och torra underlag. Det är även mer hälsosam mot omgivningen då den drar inte upp lika mycket partiklar från asfalten som dubbdäck gör. Bor du däremot inte lika centralt och kör en del småvägar, backar och även upp till fjällen är dubbdäck ett bättre alternativ.

Kan man placera däcken vart man vill?

Ja, du kan placera däcken vart du vill, såvida det inte är ett rotationsdäck. Ett rotationsdäck är ett däck som har ett mönster som måste rulla åt ett specifikt håll. Det finns oftast pilar på däcken och pilarna ska alltid följa bilens färdriktning. Det är mycket viktigt att du placerar rotationsdäck på rätt sida av bilen för att dess egenskaper inte ska försämra körningen. Ifall du skulle ha felmonterade däck så finns det även risk för att försäkringsbolaget inte kommer bistå med hjälp vid eventuell olycka.

Vilket lufttryck ska jag ha i mina däck?

För att maximera däckens livslängd är det viktigt att man har rätt lufttryck i däcken. För att ta reda på rätt lufttryck för din bil kan du kontrollera instruktionsboken, tankluckan eller etiketten I något av de främre dörrhålen. Om du kör med fel lufttryck så kommer däcken slitas ojämnt.

Varför behövs däckbalansering?

Att balansera däcken är en viktig del av förberedelserna inför en säsongs körning. Genom att balansera däcken uppnår du högre körkomfort och du förebygger onödigt slitage på dina däck. När du väljer att balansera dina däck korrigerar vi eventuell obalans. Detta gör vi genom att fästa vikter på däckets in- och utsida. Vikterna åtgärdar vibrationer som uppkommer vid obalans. Obalans i däcket skapar och bidrar till ökade vibrationer som ger mer slitage på däcket och även på bilens hjulupphängning så som spindelled, hjullager mm. Obalans känns nödvändigtvis inte alltid men med tiden försämras detta ytterligare och du kan känna av vibrationer och skakningar i bilen. Efter en säsongs körning så slits dina däck mer eller mindre beroende på bland annat körstil. Vi på Däckskiftarna rekommenderar därför att du kontrollbalanserar dina däck vid varje skifte, detta är helt kostnadsfritt. Balansering görs på både sommar- och vinterdäck oavsett storlek och fälg.

Läs mer om däck på Transportstyrelsens hemsida:

http://www.transportstyrelsen.se/sv/Lattlast/Sakerhet-pa-vagarna/Regler-for-dack/Dack-pa-sommaren-och-vintern/